biểu thuế nhập khẩu năm 2015 nhà xuất bản tổng hợp HCM

Khuyến mãi kết thúc sau:

biểu thuế nhập khẩu năm 2015

nhà xuất bản tổng hợp HCM

Ngày 17/11/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (Biểu thuế 2015).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, gồm 43 mức thuế suất.

Thực hiện cam kết WTO, năm 2015 Việt Nam phải cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy). Trong số 13 dòng thuế này, có 3 dòng thuế đang có mức thuế suất năm 2014 thấp hơn cam kết năm 2015 vì vậy không thuộc diện phải giảm thuế suất.

Theo đó, từ 1-1-2015, Việt Nam sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, gồm 1 mặt hàng cá, 8 mặt hàng ô tô, 1 mặt hàng xe máy.

Cụ thể: Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã 0303.19.00) giảm 1% từ 19% xuống 18%; Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng loại khác (mã 8711.50.90) giảm từ 47% xuống 40%.

4 mặt hàng xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua thuộc nhóm 8703 được giảm thuế nhập khẩu từ 67% xuống 64% gồm: Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.51) giảm từ 59% xuống 55%; Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.91) giảm từ 70% xuống 55%; Loại khác (mã 8703.24.99) giảm từ 70% xuống 64%; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.

Bên cạnh các dòng thuế nhập khẩu, Việt Nam có cam kết về thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu. Thuế suất các mặt hàng hiện đang quy định mức 17% đối với mặt hàng phế liệu sắt thép, trừ phế liệu thép không gỉ quy định mức 15%; mức 22% đối với mặt hàng phế liệu kim loại màu.


Các mức thuế suất này đã thấp hơn hoặc bằng mức cam kết WTO (cam kết cuối cùng vào năm 2012) và được duy trì từ Thông tư số 157/2011/TT-BTC, Thông tư số 193/2012/TT-BTC, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.

Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên các mức thuế xuất khẩu 17%, 15%, 22% đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu.

.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế một cách kịp thời và chính xác, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách: sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015

NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM 3 PHẦN:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu với mức thuế VAT%ƯU ĐÃI thay đổi

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 có giá bán 450.000 đồng

niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013

xuất bản năm 2014

niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 là một ấn phẩm được Cục Thống kê Quảng Bình biên soạn hàng năm, phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.

Cuốn sách niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 này bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 đã được bổ sung và chỉnh lý. Riêng năm 2013 có một số chỉ tiêu là số liệu sơ bộ.

Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:

– Không có hiện tượng phát sinh

… Có phát sinh nhưng không thu thập được

Trong quá trình sử dụng niên giám thống kê tỉnh quảng bình năm 2013, nếu thấy có điều gì sơ suất xin bạn đọc góp ý để Cục Thống kê Quảng Bình nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau niên giám thống kê 2014 tỉnh quảng bình.

Statistical Yearbook is an annual compilation by the Statistical office of Quang Binh. It reflects the Socio-economic situation of Quang Binh province. In order to meet the requirement for researcher from various levels and branches.

This book consists of the official data for 2010, 2011, 2012 and 2013. This data are added and adjusted comparison with previous years. Of with, some data for 2013 are estimated.

Special symbols used in the book are:

– No facts occurred

… Facts occurred but no information niên giám thống kê việt nam 2014

Mistake may sometimes be unavoidable, thus Quang Binh Statistical Office sincerely looks forward to receiving any comment and ideas from readers and users in order to help us to improve the next publication.

Nội dung chính cuốn sách niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 gồm

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)

Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38

Chúng tôi cung cấp đầy đủ cho các bạn

nguồn: sách niên giám thống kê

(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

biểu thuế nhập khẩu năm 2015 nhà xuất bản tổng hợp HCM
đánh giá viên rửa chén