viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » sách » Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Khuyến mãi kết thúc sau:

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng trong khoa học quản trị kinh doanh. Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức quy định về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Để góp phần giúp giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nắm được các quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp mới nhất . Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản cuốn Cuốn sách :

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Sách gồm các phần chính sau:

Phần 1: Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp – luật phá sản doanh nghiệp 2014

Phần 2: Quy định về Hóa đơn mua bán hàng hóa mới nhất

Phần 3: Bộ tài chính Hướng dẫn xử lý vi phạm, xử phạt về Hóa đơn chứng từ

Phần 4: Hướng dẫn mới nhất về chế độ quản lý tài chính thuế

Phần 5: Hướng dẫn chi tiết thuế GTGT, TNCN

Phần 6: Thoả thuận áp dụng apa, kê khai thuế, quyết toán thuế

Phần 7: Chế độ kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế xử lý vi phạm hành chính thuế

Phần 8: Giám đốc và kế toán trưởng cần biết chế độ Giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính đối với doanh nghiệp

Sách được in trên giấy trắng ngoại nhập, tiện tra cứu, khổ 20×28,   Giáphát hành trên toàn quốc: 350.000 đồng/ cuốn

TT Giới thiệu   kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách nói trên được phổ biến rộng rãi trong phạm vi cả nước.

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp
đánh giá viên rửa chén