Hướng dẫn sử dụng

 • nên mua muối rửa bát hay bột rửa bát để dùng cho máy rửa bát, dùng nước làm bóng có phải nước rửa bát không?

  có một câu hỏi nghe có vẻ buồn cười với nhưng người đã dùng máy rửa bát tuy nhiên với người mới tiếp xúc dùng máy lần đầu thì một loạt câu hỏi có thể đặt ra

  - nên mua muối rửa bát hay bột rửa bát để dùng cho máy rửa bát

  - muối rửa bát có thể dùng cho máy rửa bát mà không cần bột, viên rửa bát không

  - muối rửa bát dùng cho máy rửa bát là gì

  - bột rửa bát dùng cho máy rửa bát tác dụng thế nào …

  - dùng nước làm bóng có phải nước rửa bát không?