viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » sách » Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội

Khuyến mãi kết thúc sau:

Đầu năm 2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội

Thời gian gần đây, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực như: NĐ 107/2014/NĐ-CP ngày 17-11-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; NĐ 96/2014/NĐ-CP ngày  17-10-2014 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; TT 193/2014/TT-BTC ngày 12-12-2014 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; TT 48/2014/TT-BCA ngày 17-10-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, TT Pháp luật Sài Gòn Hà Nội liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, đường sắt, quốc phòng, cơ yếu, tiền tệ, ngân hàng, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm hàng hóa”.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Xử lý vi phạm hành chính & văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phần thứ bảy. Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 395,000đ/ 1 cuốn

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội
đánh giá viên rửa chén