viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » sách » Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục-đào tạo

Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục-đào tạo

Khuyến mãi kết thúc sau:

Sach Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục-đào tạo

Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đầu tư cho giáo dục, coi giáo dục là quốc sách. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định việc đầu tư cho giáo dục cũng có nghĩa là đầu tư cho sự phát triển bền vững, là đầu tư cho nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đưa nước ta thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức giữ một vị trí rất quan trọng. Đây chính là yếu tố then chốt, mang tính quyết định đưa đất nước đi lên như cha ông ta đã từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì nước mạnh, nguyên khí yếu thì nước suy’’.

Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục-đào tạo

Thực trạng chung của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn khá nhiều điều bất cập, trong đó tồn tại lớn nhất tập trung vào chất lượng đào tạo chưa cao. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã bày tỏ quan điểm của mình về thực trạng này, đồng thời chỉ ra khá nhiều nguyên nhân dẫn tới sự bất cập giữa qui mô đào tạo và chất lượng đào tạo. Trong đó các nguyên nhân chính tập trung vào sự yếu kém, bất hợp lý trong phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên giảng dạy, chương trình đào tạo, tài liệu học tập…

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giảng viên, và người học phát huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy. Một phương pháp giảng dạy khoa học sẽ làm thay đổi vai trò của người thầy đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học. Những sáng kiến, kinh nghiệm của những những giáo viên, những nhà quản lý giáo dục sẽ góp phần đổi mới hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục và đào hiện nay.

Vì vậy, với mục đích, góp phần tuyên truyền những sáng kiến, kinh nghiệm của những giáo viên, nhà quản lý giáo dục; Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: “PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ

PHẦN II. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM GIÁO DỤC

PHẦN III. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP, SÁNG KIẾN VÀ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY

PHẦN IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, SÁNG KIẾN VÀ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHẦN V. KỸ NĂNG ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

PHẦN VI. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

PHẦN VII. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương

ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục-đào tạo
đánh giá viên rửa chén