viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » tn2 » sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt nxb tài chính

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt nxb tài chính

Khuyến mãi kết thúc sau:

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt

nhà xuất bản tài chính

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 tiếng việt là cuốn sách do nxb tài chính phát hành hàng năm, sách biểu thuế xnk năm 2015 sẽ có một số thay đổi so với biểu thuế nhập khẩu tiếng việt trước đấy

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

sách biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng việt năm 2015 có giá bán là: 450.000 đồng

nội dung cơ bản của cuốn sách biểu thuế xnk năm 2015 tiếng việt gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu tiếng việt 2015

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu năm 2015 bằng tiếng việt

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt nhà xuất bản tài chính ban hành

Ảnh minh họa bìa sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt do nhà xuất bản tài chính phát hành

Mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách

sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 có giá: 550.000 đồng

cuốn sách bộ luật lao động năm 2015

có cập nhật thêm những văn bản sau:


– Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015 tới đây như sau: Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng.

Ảnh bìa cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2015

Giá bán: 335.000 đồng

– TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014 Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;

– TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm,

– NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam….

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2015 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

hệ thống thang lương, bảng lương chế độ trợ cấp phụ cấp mới nhất

Cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015

Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp và công ty nhà nước

Phần thứ ba. Bộ luật Lao động mới nhất và văn bản mới hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội

Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất

“Hệ thống văn bản hiện hành về Thống kê Việt Nam”.Nội dung bộ sách giới thiệu các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và Tổng cục Thống kê ban hành, về:

- Luật, Chiến lược phát triển ngành Thống kê ViệtNamvà các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thống kê ViệtNam.

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

- Phân loại thống kê.

- Điều tra và chế độ báo cáo thống kê.

- Các văn bản khác

Đây là bộ sách có quy mô lớn gồm 2 tập, các văn bản trong bộ sách xuất bản lần này được sắp xếp theo các tiêu chí như sau: (i) văn bản được sắp xếp vào phần, mục có chủ đề, nội dung tương ứng; (ii) sắp xếp theo cấp ban hành, cấp cao xếp trên, cấp thấp hơn xếp dưới; (iii) sắp xếp theo thời điểm ban hành, văn bản ban hành trước, xếp trước, văn bản ban hành sau, xếp sau.

Sách gồm 2 Tập Mỗi tập Gồm 1000 trang

Được bán với giá: 650.000 đồng/1Tập

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)

Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38

Chúng tôi cung cấp đầy đủ cho các bạn

nguồn: sách niên giám thống kê

(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tiếng việt nxb tài chính
đánh giá viên rửa chén