viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » tn2 » Sách Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu 2014 giao hàng tận nơi

Sách Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu 2014 giao hàng tận nơi

Khuyến mãi kết thúc sau:

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

Nhà xuất bản lao động cho in cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014, cuốn sách bao gồm luật đấu thầu năm 2014, kèm các thông tư nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu do Bộ Xây Dựng ban hành mới nhất

Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định đưa ra nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu,gồm: Ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng.nhiều.lao.động.địa.phương.hơn

HUONG DAN THI HANH LUAT DAU THAU 2014 Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu

– Nguyên tắc chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất;

– Đối với gói thầu hỗn hợp, nhà thầu được hưởng ưu đãi khi có đề xuất chi phí trong nước từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu. Đối với nhà thầu trong nước: hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải có tổng số lao động là nữ giới, thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ 25% trở lên có HĐLĐ tối thiểu 03 tháng. Trường hợp gói thầu xây lắp có giá thầu không quá 05 tỷ chỉ cho phép nhà thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình nxb LAO Đ ỘNG cho xuất bản cuốn sách

Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu

Phương Thức Lựa Chọn Nhà Thầu , Đánh Gía Hồ Sơ & Xét Duyệt

Nội dung của cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đầu thầu 2014 bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Đấu thầu (hiệu lực thi hành 01-7-2014)

Phần II. Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu

Phần III. Phân tích hoạt động đấu thầu

Phần IV. Các văn bản mới về đầu thầu mua sắm hàng hóa

Phần V.Mẫu hồ sơ đấu thầu mua sắm hàng hóa

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ

TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2014

nghiep vu dau thau va dinh muc chi tieu 2014 HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

PHẦN 1. LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2014

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM, CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Thông tư 184/2013 BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

Thông tu 85/2013 quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

Quyết định số 05/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về việc công khai chế độ, chính sách lien quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của đảng nhà nước đối với cán bộ, công chức , viên chức

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

PHẦN 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU, XỬ LÝ TÀI SẢN TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dung vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ

Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

PHẦN 5. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Sách dày 427 trang, khổ 20×28, giá phát hành 335.000đ

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)

Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38

Chúng tôi cung cấp đầy đủ cho các bạn

nguồn: sách niên giám thống kê

(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Sách Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu 2014 giao hàng tận nơi
đánh giá viên rửa chén