viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » sách » Sách hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Sách hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Khuyến mãi kết thúc sau:

Sách hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thư viện trường học còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên trong nhà trường.

Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính ở thư viện trường học, các em tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Qua các tác phẩm mà các em đã đọc, sẽ hình thành cho các em tình cảm đúng đắn, giúp các em hiểu thêm về con người, về đất nước, về cuộc sống…

Sách hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Đối với các thầy giáo, cô giáo thì thư viện trường học càng có vị trí quan trọng. Đây là nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức để cho những bài giảng thêm phong phú và sinh động, giúp các thầy cô giáo tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực.

Với vị trí quan trọng của thư viện trường học, những năm qua, Đảng và Nhà nước mà đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự quan tâm đối với công tác thư viện trường học. Chính phủ đã ban hành những quy định mới như: QĐ số 208/QĐ-TTg ngày 27-01-2014 Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; QĐ số 175/QĐ-BVHTTDL ngày 21-01-2014 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 05/2014/TT-BNV ngày 23-06-2014 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ; TT số 04/2014/TT-BNV ngày 23-06-2014 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; VBHN số 01/VBHN-BNV ngày 25-02-2014 Hợp nhất Nghị định về công tác văn thư…

Thực hiện chủ trương của Đảng và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện cũng như nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THƯ VIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

PHẦN III. KỸ NĂNG XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

PHẦN IV. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN

PHẦN V. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THƯ VIỆN

PHẦN VI. CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030

PHẦN VII. LUẬT LƯU TRỮ VÀ QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Sách hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao
đánh giá viên rửa chén