Sách luật công chứng 2015

Khuyến mãi kết thúc sau:

Sách luật công chứng 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015, về phạm vi công chứng: Bên cạnh nhiệm vụ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, luật công chứng (sửa đổi) giao lại cho công chứng viên quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại. Bên cạnh đó, công chứng viên cũng được giao nhiệm vụ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực. Siết chặt đào tạo nghề công chứng: tăng thời gian đào tạo công chứng lên 12 tháng, tăng thời gian hành nghề lên 05 năm đối với thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư đồng thời phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề trong 03 tháng mới được miễn đào tạo nghề

Nhằm giúp bạn đọc và những người quan tâm đến lĩnh vực công chứng và chứng thực. Ban biên soạn Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.

luật công chứng sửa đổi năm 2015

LUẬT CÔNG CHỨNG SỬA ĐỔI NĂM 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG CHỨNG – CHỨNG THỰC

Nội dụng sách bao gồm phần chính sau:

Phần một: Toàn văn Luật số 53/2014/QH13 Luật công chứng và có hiệu lực từ 01-01-2015

Phần hai: Luật công chứng hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Phần ba: Những quy định mới nhất về công chứng và chứng thực

Phẩn bốn: nhựng quy định mới nhất về đấu giá

Phần năm: Những quy định mới nhất về giao dịch bảo đảm.

Sách luật công chứng 2015 đẹp, khổ 20*28 cm, dày 456 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương

ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Sách luật công chứng 2015
đánh giá viên rửa chén