viên rửa bát finish nhập khẩu alio, bột rửa chén bát somat rossy, muối rửa chén finish alio largo domax » sách » SỔ TAY TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC – TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG VƯ…

SỔ TAY TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC – TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG VƯ…

Khuyến mãi kết thúc sau:

Hiện nay, xu hướng hội nhập nền kinh tế toàn cầu đã và đang đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp để tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Đối diện với những thách thức này đòi hỏi những chủ doanh nghiệp phải có kỹ năng nhạy bén, nắm bắt cơ hội kinh doanh đặc biệt là nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc thống kê các tình huống, vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho hoạt động của doanh nghiệp được nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển kinh tế…

Để giúp những nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất, kinh doanh; điều tiết, thẩm định giá; quản lý, sử dụng hóa đơn; vướng mắc về thuế; chứng từ, tài khoản kế toán; các chính sách mới về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng, lãi suất, …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“SỔ TAY TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANHDÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tra cứu các mức và điều kiện để hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp;

Phần thứ hai. Tra cứu những vướng mắc về cơ chế chính sách và xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp;

Phần thứ ba. Tra cứu những vướng mắc về cách thức quản lý và sử dụng tài sản trong doanh nghiệp;

Phần thứ tư. Tra cứu những vướng mắc về giải pháp kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Tra cứu những vướng mắc về điều tiết, thẩm định, hiệp thương giá và định giá trong kinh doanh;

Phần thứ sáu. Tra cứu những vướng mắc thường gặp trong kinh doanh hàng hóa xuất – nhập khẩu;

Phần thứ bảy. Tra cứu những vướng mắc về quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

Phần thứ tám. Tra cứu những vướng mắc về chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán;

Phần thứ chín. Tra cứu những vướng mắc về cách xác định các khoản thu nhập và chi phí để tính thuế;

Phần thứ mười. Tra cứu những vấn đề cần giải quyết khi phá sản doanh nghiệp.

SỔ TAY TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC – TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG VƯ…
đánh giá viên rửa chén