viên rửa bát finish all in one

muối viên rửa chén finish, muối chăn lông cừu nhật bản finish